San Kraljevića Marka

Published on 20:01, 01/29,2008

 

San Kraljevića Marka


   Jos u doba stare Grčke ljudi su pokušavali da spoznaju svoju psihu. U hramu, u Delfima, nalazi se natpis “Gnothi seauton” tj. ”Spoznaj samog sebe.” Tada su se snovi zvali Onejri, deca boginje Nikte (boginje noći) i Hipna (boga sna). Priča se da do tela nose crnu haljinu a preko nje belu. Imaju crna krila kojima bešumno lete da posete smrtnike koji spavaju.Prema drugima smatralo se da postoji za svaku stvar poseban san, te snova ima bezbroj. Bog može poslati sliku čoveku u snu, mrtvi se mogu javiti . Može se javiti i sam bog. Postoje istiniti i lažni snovi. Kuća snova ima dvoja vrata, jedna od roga a druga od slonovače. Snovi koji prolaze kroz kapiju od slonove kosti su lažni, a oni koji prolaze kroz kapiju roga su istiniti. Kao objašnjenje za ovo pričalo se da je rog malo prozračan a slonova kost nije. Slonova kost je predstavljala taštinu i maštu a rog samo prostu istinu. Tumačenje snova je umetnost razjašnjavanja simboličkog značenja snova. Ova "umetnost" je veoma stara. Snovi se ne smeju zanemariti.

   Prosvećeni umovi bili su fascinirani postojanjem sveta izvan i unutar njih. Veliki deo unutrašnjeg života starog i savremenog sveta čine snovi. Uprkos svim nastojanjima nekih vladara i uticajnih ljudi da izbrišu iz sećanja snove drugih, prosvećenih, poduhvat nije uspeo. Duhovni razvoj se produbljivao kroz snove. Snovi su metaforička emotivna projekcija događaja koji slede, ređe njihovo naknadno obrazloženje, uz uvek prisutno verovanje u istinitost poruke sna. Ponekad dolazi do neprijatnog ishoda događaja. Snovi su prožeti tananom senzibilnošću. Uznemirenost je raspeta između opomene i tajne, između realnosti i fatalnosti. San je opominjač i tešitelj. Glasnik bogova. On je odraz realnosti. Sadržaj sna ne odražava prošlost i sadašnjost, već služi kao nagoveštaj budućnosti. Po Jungu, epika govori o velikim snovima, kolektivnim snovima.
  U starim kulturama snovi su imali značajno mesto. Postoje dve vrste
sna sa porukom.
Dele se na:
1)Snove u kojima se poruka saopštava direktno a sapštava je božanstvo ili glasnik, snevač,
2)Simboličke snove koji zahtevaju tumacenje.Imajući u vidu da se snovi brzo zaboravljaju, snevač svoj san kazuje najbližoj osobi, nekom iz porodice, osobi kojoj najviše veruje.
Shema pojave sna:
1)Snevac sanja san, zatim ga pripoveda određenoj ličnosti. Ta ličnost koja sluša i tumači san naziva se adresat.
2)Reakcija adresata moze biti dvostruka:
a) tumačenje sna (po određenoj shemi)
b) adresat daje komentar; proklinjanje snevača i sna i korišćenje određenih formulativnih iskaza.
3) Javlja se ostvarenje ili neostvarenje sna.
4) Prikaz sna može biti izostavljen kao i ostvarenje sna.
   Postoje dve podvrste sna: noćni i dnevni. Uobičajeno vreme javljanja snova je noć tako da su takvi snovi konstantna pojava. Po narodnom verovanju dnevni snovi se ostvaruju vrlo brzo, čak i istog dana. Oni su kraći ali i efikasniji, proročki. Dnevni snovi imaju funkciju izveštaja. Postoje i snovi u kojima se direktno predviđa događaj, nema poruke. Svaki detalj sna ima određenu simboliku. Snovi su najčešće vezivani za momentalne situacije koje se događaju. Motiv sna predskazuje budućnost, bilo dobru ili lošu.San je poruka koja se odnosi na događaje koji okružuju snevača.
 Treba napomenuti da postoje dva načina kretanja subjekta:
1) Subjekt se kreće iz „svog“ sveta u „tuđi” i tamo strada
2) Iz ,,tuđeg” sveta dela neprijatelj i nanosi štetu.,,Tuđ” svet predstavlja demonski prostor. Može biti predstavljen gorom, drugim gradom ili morem. Tamo se dešavaju tragedije ili nesreće.,,Svoj” svet označava sigurnost. Prikazan je kao dvor, rodni grad ili crkva. Dvor predstavlja i porodicu, kuću i mir.

 U pesmi “Marko Kraljević i Mina od Kostura” se pominje san, a sam snevač je Kraljevic Marko.

 ,,Golubane,moja vjerna slugo,
  Malo trenuh,čudan sanak usnih,
  Čudan sanak a u čudan časak,
  Đe se pramen magle zapođede
  Od Kostura, grada bijeloga,
  Pak se savi okolo Prilipa,
  U toj magli Mina od Kostura,
  On pohara moje bjele dvore,
  Sve pohara i ognjem popali,
  Staru majku s konjma pregazio,
  Zarobi mi moju vjernu ljubu,
  Odvede mi konje iz arova,
  I odnese iz riznice blago.”
                                   (V,II,62)

 Ovde se može videti da je san dnevni, a dnevni snovi se brzo ispunjavaju. Adresat je sluga Goluban, samim tim, on je osoba od koje se očekuje tumačenje sna. Postoji komentar sna.

  Veli njemu sluga Golubane:
,,A ne boj se, Kraljeviću Marko!
  Dobar junak, dobar san usnio:
  San je laža, a bog je istina”.

   On mu govori da će mu bog pomoći u nevolji koju je naslutio loš san.Tako se Marko pričesti na Svetoj gori, preruši se u kaluđera, uđe u dvore Mine od Kostura, na prevaru ga ubije, uze
svoju ljubu i povrati blago.San je slutio na ropstvo i ostvario se, ali ga je Marko uz božju pomoć preokrenuo u svoju korist.
   Simbol magle predstavlja gubljenje individualnosti subjekta. Ona može ,,pomutiti vid” i onemogućiti da se stvari shvate onako kako bi trebalo da ih shvatimo. Ne dozvoljava da se spozna protivnik. U ovoj pesmi se ovaj simbol ostvaruje na kraju kada Mina ne prepoznaje Marka iako se u snu javlja u uvodnom delu. Rodni grad je Prilep i on predstavlja ,,svoj” svet, a neprijatelj u ovoj pesmi dolazi u zastićen prostor i razara ga. Ali i Marko odlazi u Minin ,,svet” i ruši ga.
    U narodnoj epici su snovi smatrani kao glasnici bogova, kao simboli nedodirljivog i nedostižnog sveta iluzije i mašte. Pa ipak zauzimaju važno mesto u našim pesmama. San je inspiracija svakog umetnika od davnina. Uprkos nedovoljnom verovanju u ostvarenje snova oni su ipak ostali zabeleženi u istoriji književnosti. Razvoj ljudskog uma, napredovanje tehnike, ipak nas dovodi do onog najuzvišenijeg u nama,do duše. U želji da se sazna budućnost, čovek se okreće nebu, zvezdama i sebi. Traži odgovore i pronalazi ih posle dužeg vremena. Svaka pesma koja sadrži san može biti mistična, neshvatljiva. Jer je san kao fikcija, neuhvatljiv. Ali ako otkrijemo gde se nalazi ,,ključ” sna, nećemo morati da lutamo kroz maglu besmislenosti simbola. Tada ćemo otkriti tumačenje sna i sudbinu snevača i tumača, koji će zauvek biti zarobljeni između realnosti i iluzije sna.


Честитамо!

Published on 12:40, 01/29,2008

Уколико можете да прочитате овај чланак, успешно сте се регистровали на Blog.co.yu и можете почети са блоговањем.